Nowości
Krakowska Bursa logo

Zasady rekrutacji

Witamy na naszej stronie » Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do naszej Bursy Akademickiej rozpoczyna się dopiero od dnia 01 czerwca danego roku;

2. Kandydat chętny do zamieszkania w Bursie Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR, przed zgłoszeniem się na spotkanie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Bursy dostępnym na jej stronie internetowej. Nie ma możliwości zapoznawania się z regulaminem podczas spotkania z dyrektorem;

3. Po wypełnieniu powyższego punktu kandydat ustala telefonicznie (!!!) datę i godzinę spotkania. Dzwonić można od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00. Zarząd Bursy nie odpowiada na żadne maile dotyczące ustalenia spotkania jak i innych informacji w zakresie zamieszkania;

4. Dyrektor udziela informacji tylko i wyłącznie kandydatom do Bursy. Nie udziela się żadnych informacji rodzicom kandydata, jego rodzeństwu, dziewczynie, sponsorom i jakimkolwiek innym osobom;

5. Nie ma żadnej możliwości rezerwowania sobie miejsca w formie „proszę mi je zatrzymać do jakiegoś czasu” itp. Miejsca są przyznawane na zasadzie kolejności przybycia na rozmowę, a nie na zasadzie kolejności umówienia na spotkanie!!!

6. Po spokojnym wypełnieniu powyższych zaleceń i uwag następuje realizacja umówionego spotkania. Ważne jest to aby się nie spóźnić na nie. Kandydaci, którzy spóźnią się na spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę NIE ZOSTANĄ PRZYJĘCI!!!

7. Na początku spotkania kandydat wypełnia blankiet zgłoszeniowy z formularzem kwalifikacyjnym, na których wypełnienie – rozwiązanie ma 15 minut. Jeżeli wynik końcowy powyższego etapu kwalifikacyjnego będzie pozytywny następuje dalszy etap rekrutacji, czyli rozmowa kandydata z dyrektorem i zapoznanie się z przestrzenią Bursy. O tym, czy kandydat został przyjęty, czy też nie, dyrektor udziela informacji zainteresowanemu od razu po zakończeniu wypełniania formularza kwalifikacyjnego lub na zakończenie spotkania;

8. Osoby przyjęte do Bursy Akademickiej im. o. Waleriana Kalinki CR na nowy rok akademicki otrzymują do zapłaty fakturę z opłatą rezerwacyjną (100 zł.) i jednorazową opłatą internetową (50 zł.). Łączna kwota faktury do zapłacenia wynosi 150 zł. i zawiera podatek VAT.  Czas na jej uiszczenie wynosi 5 dni bieżących. Zaksięgowanie kwoty na koncie jest jednoznaczne z przyjęciem do Bursy. Opłata powyższa nie podlega żadnemu zwrotowi, ani doliczaniu do kaucji bądź czynszu. Dotyczy to wszystkich osób przyjętych bez względu na to, czy zamieszkają w Bursie, czy też zrezygnują z miejsca. Uiszczają ją także ci kandydaci, którzy przez okres wakacji mieszkają w Bursie;

9. Ewentualna rezygnacja z miejsca może nastąpić najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku. Dokonuje się ona poprzez mailowe przesłanie informacji z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz zapisem, iż od dnia (należy podać datę) rezygnuje się z rezerwacji nr (należy podać numer rezerwacji);


Informacje dla osób przyjętych:

1. Osoby przyjęte do Bursy zaopatrują się we własnym zakresie w:
a) Kołdrę i poduszkę;
b) Poszwy i prześcieradło;
c) Środki czystości i chemiczne do własnego pokoju, łazienki, a także do aneksu kuchennego i pralni;
d) Naczynia do gotowania oraz talerze i sztućce;
e) Kabel internetowy do podłączenia komputera z gniazdem;
f) Ewentualne żelazko + deska dla tych, którzy chcą prasować;

2. Przed zakwaterowaniem, przynajmniej na jeden tydzień wcześniej, należy wysłać drogą mailową na adres Bursy, informację z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz adresu MAC swojego komputera – adresu karty fizycznej komputera (adres ten zawiera dwanaście znaków i złożony jest z cyfr i liter!!!). Niepodanie swojego adresu MAC skutkuje brakiem możliwości korzystania z internetu. Na dopisanie (po wprowadzeniu się) nowego lub poprawnego adresu MAC należy czekać do siedmiu dni roboczych od zakończenia kwaterowania wszystkich przyjętych mieszkańców!!!