Nowości
Krakowska Bursa logo

Bł. Fryderyk Ozanam - Patron Oratorium Studenckiego

Oratorium »  Bł. Fryderyk Ozanam - Patron Oratorium Studenckiego

Urodził się w Mediolanie 23 kwietnia 1813 roku. Pochodził z rodziny inteligenckiej oraz pracującej. Jako młodzieniec uznał, że wiara musi być dopełniona poznaniem rozumowym. Idąc za zachętą ojca ukończył studia prawnicze, lecz jego zainteresowania religioznawcze pchały go także w stronę filozofii, literatury i języków obcych (znał: hebrajski, łacinę i grekę, niemiecki, angielski, hiszpański, włoski i in.). Chciał napisać dzieło religijne o poszukiwaniu Boga przez człowieka; w tym celu postanowił przestudiować w oryginale święte księgi wszystkich ważniejszych religii. Chciał też rozumowo udowodnić, że katolicyzm jest prawdziwą religią. Swe studia kontynuował w Paryżu, do którego przybył w 1831 roku. Miasto owo budziło w nim wstręt, a szczególnie przeraził go poziom Uniwersytetu, który był twierdzą niewiary i relatywizmu. Z melancholijnego przygnębienia wyrwała go dopiero znajomość z wielkim chrześcijaninem i zarazem wielkim uczonym: matematykiem, fizykiem i astronomem Andre M. Amperem. Dzięki tej przyjaźni został wprowadzony na salony paryskiej inteligencji gdzie poznał miedzy innymi Mickiewicza oraz założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstańców: Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenkę oraz Hieronima Kajsiewicza, z którymi połączyła go nic przyjaźni oraz wspólnych dysput teologicznych.

Założył on Konferencję św. Wincentego a Paulo, niosącą pomoc ubogim rodzinom robotniczym. Uważał, iż głoszenie samej Ewangelii byłoby obłudą, nawiązując do słów św. Pawła: „Wiara bez uczynków jest martwa”. W taki sposób powstała pierwsza organizacja charytatywna założona przez świeckich i przez nich prowadzona.

W 1841 roku ożenił się z córką profesora Akademii Lyońskiej. Był bardzo czułym ojcem. Mając zaledwie 40 lat zapadł na nieuleczalną chorobę nerek, do której dołączyło się zapalenie opłucnej. Zmarł 8 września 1853 roku, w opinii świętości. Doczesne szczątki złożono w kościele karmelitańskim w Paryżu. 22 sierpnia 1997 roku w Paryżu, w katedrze Notre Dame, podczas Światowego Dnia Młodzieży, papież Jan Paweł II, ogłosił Fryderyka Ozanama błogosławionym.