Nowości
Krakowska Bursa logo

Tradycja wychowawcza

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa od początku swego istnienia oprócz tradycyjnej działalności katechetycznej i duszpasterskiej miało w swoich założeniach działalność wychowawczą oraz pedagogiczną wśród młodych ludzi począwszy od dzieci dla których zakładano i prowadzono szkoły elementarne aż po uniwersytety i bursy akademickie skończywszy. Dokonywało i dokonuje się to z inspiracji Chrystusa uczącego się (por. Łk 2, 46-47.) oraz nauczającego. Wiele z tych placówek istnieje po dzień dzisiejszy, inne zostały zlikwidowane lub przeszły na rzecz państwa. W innych Zmartwychwstańcy nadal pełnią posługę duchową a sam zarząd przekazali władzom świeckim.

Poniżej został zaprezentowany krótki przekrój placówek wychowawczych i oświatowych Zmartwychwstańców na przestrzeni wieków od pierwszej począwszy na obecnej Bursie Akademickiej im. O. Waleriana Kalinki CR skończywszy. Nie są to wszystkie tego typu placówki ale tylko niektóre ich zdjęcia lub grafiki z ówczesnych bądź obecnych czasów..

 

pierwsza bursa zmartwychwstańcwów

Pierwsza szkoła Zgromadzenia Zmartwychwstańców założona w 1866 r. w Pannie Marii, Teksas, USA.

 

papieskie kolegium polskie zaoonew 1866r w rzymie italia

Papieskie Kolegium Polskie, założone w 1866 r. w Rzymie, Italia.

 

Kolegium Zgromadzenia Zmartwychwstańców

Kolegium Zgromadzenia Zmartwychwstańców założone w 1867 r. w Adrianopolu, Bułgaria (obecnie Turcja).

 

St. Mary's College

St. Mary's College założony w 1871 r. w St. Mary, Kentucky, USA.

 

Internat ruski założony w 1881 r. we Lwowie, Polska (obecnie Ukraina).

Internat ruski założony w 1881 r. we Lwowie, Polska (obecnie Ukraina).

 

Internat ruski założony w 1881 r. we Lwowie, Polska (obecnie Ukraina).

Internat Krakowski Zmartwychwstańców założony w 1889 r., Kraków, Polska.

 

Kolegium św. Hieronima założone w 1889 r. w Berlinie, Kitchener, Kanada.

Kolegium św. Hieronima założone w 1889 r. w Berlinie, Kitchener, Kanada.

 

Kolegium św. Stanisława Kostki założone w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

Kolegium św. Stanisława Kostki założone w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

 

Weber High School założone w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

Weber High School założone w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

 St. Stanislaus College założony w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

St. Stanislaus College założony w 1890 r. w Chicago, Illinois, USA.

 

Szkoła parafialna św. Stanisława Kostki założona w 1892 r. w Chicago, Illinois, USA.

Szkoła parafialna św. Stanisława Kostki założona w 1892 r. w Chicago, Illinois, USA.

 

Kolegium w North Bay, Ontario, Kanada, założone w 1931 r.

Kolegium w North Bay, Ontario, Kanada, założone w 1931 r.

 

Gordon Technical High School założone w 1950 r. w Chicago, Illinois, USA.

Gordon Technical High School założone w 1950 r. w Chicago, Illinois, USA.

 

Newman High School założone w 1947 r. w Fontanie, California, USA.

Newman High School założone w 1947 r. w Fontanie, California, US

 

Niższe Seminarium Duchowne (liceum) założone w 1958 r. w Poznaniu, Polska.

Niższe Seminarium Duchowne (liceum) założone w 1958 r. w Poznaniu, Polska.

 

St. Jeromes College University założony w 1959 r. w Waterloo, Kanada.

St. Jeromes College University założony w 1959 r. w Waterloo, Kanada.

St. Mary's Campus założony w 1960 r. w Kitchener, Ontario, Kanada.

St. Mary's Campus założony w 1960 r. w Kitchener, Ontario, Kanada.

Resurrection College założony w 1962 r., Waterloo, Ontario, Kanada.

Resurrection College założony w 1962 r., Waterloo, Ontario, Kanada.

Ośrodek oazowo rekolekcyjny dla dzieci i młodzieży - Centrum Powołaniowe Emaus założone w 1984 r., Mszana Górna, Polska.

Ośrodek oazowo rekolekcyjny dla dzieci i młodzieży - Centrum Powołaniowe Emaus założone w 1984 r., Mszana Górna, Polska.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego założona w 1993 r., w Warszawie, Chełmnie, Elblągu, Krakowie, Opolu, Zabrzu i Łomży, Polska.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego założona w 1993 r., w Warszawie, Chełmnie, Elblągu, Krakowie, Opolu, Zabrzu i Łomży, Polska.

Bursa Akademicka im. ks. Pawła Smolikowskiego CR założona w 1995 r., Kraków, Polska.

Bursa Akademicka im. ks. Pawła Smolikowskiego CR założona w 1995 r., Kraków, Polska.

Gimnazjum i liceum im. Bogdana Jańskiego założone w 1997 r. w Łomży i Krakowie, Polska.

Gimnazjum i liceum im. Bogdana Jańskiego założone w 1997 r. w Łomży i Krakowie, Polska.

 

Filia Bursy Akademickiej im. ks. Pawła Smolikowskiego CR założona w 2007 r. w Krakowie, Polska.

Filia Bursy Akademickiej im. ks. Pawła Smolikowskiego CR założona w 2007 r. w Krakowie, Polska.

 

Świetlica wychowawczo-opiekuńcza dla dzieci założona w 2009 r., Bytom, Polska.

 

Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR założona w 2010 r., Kraków, Polska.

Bursa Akademicka im. o. Waleriana Kalinki CR założona w 2010 r., Kraków, Polska.